Các loại viên uống cần kết hợp cùng vitamin

Khi dùng kháng sinh nên dùng kèm viên uống lợi khuẩn. Phụ nữ dùng viên uống tránh thai có nồng độ vitamin C trong toàn bộ cơ thể thấp, nên bồi bổ.


Khi dùng kháng sinh nên dùng kèm thuốc lợi khuẩn. Phụ nữ dùng viên uống tránh thai có nồng độ vitamin C trong các bộ phân cơ thể thấp, nên cung cấp.


Chúng ta thường được cảnh báo các chất bồi dưỡng có giải pháp nguy hiểm khi trộn với thuốc. Tuy nhiên, sự kết hợp đúng đắn sẽ có công dụng hữu ích trong việc chiến đấu với bệnh tật.


Thuốc chống trầm cảm kết hợp vitamin B


Một nghiên cứu kỹ được công bố trước đây về hai trường hợp bệnh nhân trầm cảm không đáp ứng với viên uống chống trầm cảm thông thường cho thấy cả hai đều có nồng độ vitamin B12 thấp và phải bồi dưỡng sau đó.

Xem thêm

0 nhận xét:

Đăng nhận xét